Løve Herred / Gørlev

Program 

Hvor intet andet er nævnt, afholdes møderne på “Det Gamle Rådhus”, Hovedgaden 37, Høng.

Prisen for foredrag, kaffe og kage er 100 kr. for medlemmer og 120 kr. for øvrige deltagere.

2023

Fredag den 8. december kl. 14

Julemøde med hygge, sang, kaffe, kage og lotteri

Medbring gerne en lille pakke til lotteriet.

Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen fortæller om sin tid på Grønland.

Tilmelding

Tilmelding senest tirsdag den 5. december til Bodil Pedersen på tlf. 61 75 79 84 (gerne SMS)

Husk kop

2024


Torsdag den 18. januar kl. 19

På cykeltur gennem Indien

Foredrag ved Lisbeth Grønne og Nikolaj Andersen, der fortæller og viser billeder/video fra deres cykeltur gennem Indien.

Tilmelding

Tilmelding senest 16. januar til Kirsten Adler Sørensen på tlf. 20 32 90 96 (gerne SMS)

Husk kop


Mandag den 26. februar

Eftermiddagstur til rådhuset i Kalundborg. 

Mere info følger


Onsdag den 6. marts

GeneralforsamlingMarts

Krabasken

Bliv medlem

Som medlem af Familie og Samfund Løve Herred-Gørlev får du automtatisk besked om vores arrangementer, og prisen for arrangementerne er lavere end for ikke-medlemmer.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil melde dig ind i foreningen eller bare er nysgerrig efter at høre mere.


Kontakt
Kirsten Adler Sørensen

Tlf. 20 32 90 96
kirstenadler@hotmail.com

Bestyrelse

Formand
Kirsten Adler Sørensen

kirstenadler@hotmail.com

Tlf. 20 32 90 96


Næstformand

Jette Zobbe
jlzobbe@gmail.com
Tlf. 50 90 99 57

Suppleanter

Anne Wittrock
Benny Langeskov

Kasserer

Bodil Pedersen
juelsborg@mail.tele.dk
Tlf. 61 75 79 84


Kirsten Larsen
kispml@gmail.com
Tlf. 23 49 28 10


Revisorer

Bodil Andersen
Anne Christensen

Sekretær

Gitte Laursen
gmh@post.tele.dk
Tlf. 20 27 00 15


Merete Johansen
43merete@gmail.com
Tlf. 41 41 95 50


Revisorersuppleant

Ruth Christiansen

Hanne Jensen
hjjensen@dukamail.dk
Tlf. 42 48 33 52

Tidligere arrangementer


Generalforsamling


Onsdag den 1. marts 2023

58 var mødt op til generalforsamlingen incl. bestyrelsen Benny var dog blevet forhindret

1. Jens Erling Jensen modtog valg som dirigent Der blev valgt to stemmetællere, som dog ikke kom på arbejde.

2. Kirsten A.S. fremlagde bestyrelsens beretning, vedlagt som bilag

3. Beretningen blev godkendt.

4. Bodil fremlagde regnskabet vedlagt som bilag

Regnskabet blev godkendt

5. Ingen indkomne forslag

6. Ingen forslag fra bestyrelsen

7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg

Alle blev genvalgt

8. Genvalg af revisor

9. Genvalg af revisorsuppleant

10. Evt.- Ros fra Ruth Christiansen til bestyrelsen. Kirsten A.S. svarede med at vi også havde det sjovt –

- Ruth spurgte også om der var mulighed for at flytte foredrag til om eftermiddagen, da flere medlemmer ikke tog ud om aftenen længere. Kirsten svarede at vi ville tage det op i bestyrelsen

- Kirsten A.S. spurgte medlemmerne om det var et problem at betale kontant, og forklarede hvorfor det var den nemmeste og billigste måde for foreningen

-Gratis medlemskab gik til. Marianne Højland Larsen

-Herefter takkede Jens Erling for god ro og orden under generalforsamlingen

-Så blev der serveret Kartoffelsuppe som Merete havde lavet, Anne havde bagt flutes

-Efterfølgende fortalte Niels Henrik Nielsen om sine bedsteforældres og forældres liv, gennem fotos, på Samsø og Vestsjælland og efter kaffen lidt om samsø hvor han nu bor.

-I pausen var der kaffe med Kirsten A.S. lækre småkager

Efter generalforsamlingen konstituerede Bestyrelsen sig

Formand Kirsten Adler Sørensen, Næstformand Jette Zobbe, Kasserer Bodil Pedersen

Sekretær Gitte Laursen, Kontakt kredsbestyrelsen Kirsten Larsen, kontakt ”Gamle Ole” Hanne Jensen

Merete Johansen Suppleanter Anne Wittrock og Benny Langeskov

Revisor Bodil Andersen og Anne Christensebn Suppleant Ruth Christiansen

Efter forslag fra Ruth Christiansen. Kirsten A.S. foreslog at vi måske kunne flytte foredrag med Erik Lindsøe til om eftermiddagen, problemet kan dog være at finde en ledig eftermiddag i Gamle Ole

Referat: Gitte Laursen

Det er på kanten af døden, man opdager livet

Søren Benthin var i 2008 ude for et styrt i en 2 personers helikopter, hvor piloten mistede live. Søren indledte sit foredrag for de 45 fremmødte i Familie og Samfund Løve herred/ Gørlev, onsdag den 11. januar med at sige, at han håbede at vi ville både grine og græde sammen med ham.

På trods af den alvorlige ulykke hvor Søren var meget ilde tilredt, og man ikke vidste om han ville overleve, holdt Søren Benthin et alvorligt, følelsesladet og humoristisk foredrag om hvordan det var at komme tilbage til livet.

Det havde været en hård omgang at komme tilbage til livet, flere gange var Søren helt derude hvor han ikke ønskede at leve længere, men en gevaldig ”Skideballe” fra en ung sygeplejerske gjorde, at han derfra kun så frem. At man kan mere end man selv tror erkendte Søren i den periode, hvor han var meget taknemlig for alle de dygtige fagpersoner han havde været i kontakt med.

I dag er Søren medicinfri, og kan stort set det samme som før ulykken, psykolog og det at fortælle sin historie har hjulpet ham

Jo, vi både græd og grinede sammen med Søren, der sluttede med at sige:

Det er på kanten af døden, man opdager livet

Livet er en gave og gaver pakker man ud

Den 15. november havde Familie og Samfund Løve Herred/Gørlev besøg af højskolemand, forfatter og journalist Erik Lindsø, med sit foredrag ”Humor som medicin”.

Erik Lindsø tog udgangspunkt i de Glædesspredere han mødte i hverdagen samt Storm P, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og Johannes Møllehave.

Det blev til en munter og livsbekræftende aften hvor lattermusklerne blev rørt. Erik Lindsø er en rigtig god fortæller, der ser det tragiske kontra det humoristiske, og som han sagde det handler om at ændre mismod til livsmod ved at tage fra de muntre og give til de skuffede.

Humor og glæde kommer i samvær med andre mennesker er en af Erik Lindsøs mange livsbetragtninger, samt at humor og latter gør krop og sjæl godt.

Det blev en aften der gjorde alle de fremmødte godt og Erik Lindsøs fortællinger gav stof til eftertanke.