Forside
Valmuer 1

Lærerigt og underholdende foreningsliv

Familie & Samfund er lærerigt og underholdende foreningsliv. Vi arrangerer spændende foredrag og udflugter, der giver vores medlemmer gode oplevelser i godt selskab og samtidig gør dem klogere på både historiske og aktuelle emner.

Foreningens formål

  • At formidle oplysning om samfundsmæssige, kulturelle og forbrugerrelaterede emner.

  • At samle og samarbejde med de lokalforeninger, der er tilsluttet Kalundborg Kredsen.

  • At være uafhængig af partipolitik og erhvervsinteresser

Nyt fra Familie og Samfund - Kalundborgkredsen

Arrangementer 5. februar 2024 kl. 19.30: Vintermøde på Høng Landbrugsskole

Lars Hovbakke Sørensen -Den første grundlov – 175 år

Den 5. juni 2024 er det 175 år siden, at Danmark fik sin første grundlov. I foredraget vil hovedlinjerne i udviklingen af Danmarks grundlove fra 1849 til den nyeste i 1953 blive gennemgået.Lars Hovbakke Sørensen vil besvare spørgsmålet: Hvor langt fremme har Danmark været med hensyn til demokratiets udvikling i forhold til andre lande?11. marts kl. 19.00: Indkaldelse til kredsgeneralforsamling ifølge vedtægterne.

                                  Ubby Forsamlingshus


Onsdagene d. 3/4 -10/4 - 17/4 og 24/4 kl. 19.30: Forårsmøder i Årby forsamlingshus.

Tak til Beate for 28 år som mødeleder

Efter 28 år som mødeleder for Forårsmøderne i Familie og Samfund Kalundborg Kredsen har Beate Fog-Larsen valgt at stoppe.

På det sidste forårsmøde i denne sæson 2023 blev Beate takket for sin store indsats gennem de mange år og modtog en flot buket blomster.

Margrethe Brodthagen bliver ny mødeleder

Som ny mødeleder for Forårsmøderne 2024 har vi truffet aftale med Margrethe Brodthagen.

Margrethe er tidligere præst ved Ubberup Valgmenighed og stopper som præst på Hospicegården Filadelfia Dianalund her i sommer.

Der er allerede sat gang i planlægningen af de fire kommende Forårsmøder og vi kan igen se frem til nogle spændende aftener.


Efterårsmødet d. 26.10.2023 Ubby Forsamlingshus

Mødet blev som altid indledt med en sangtime under ledelse af Karen Margrethe Gammelby. Teamet var lette sang indeholdende glæde, fugle, døgnet og året.

Efter spisningen kom Maren Tarpgaard, anæstesioverlæge fra Gødstrup. Emnet var: Fra 112 til Hospitalet – en dybtgående rejse ind i præhospitalet.

Vi fik et indblik i det samarbejde der er mellem hospital og præhospitalet og samarbejdet med frivillige hjerteløbere. Der er 83.000 hjerteløbere fordelt i landet og der kan sagtens bruges flere. 15% af tilsete patienter som akutbilerne/lægeambulancerne kører ud til kan afsluttes på stedet med nødvendig observation og behandling.

Maren Tarpgaard fortalte levende om hendes arbejde, som akutlæge, det være sig både til lands, i luften og på vandet.

Når en akutlægehelikopter rekvireres af den visiterende læge, er der en responstid/mobiliseringstid på 4 min i dagtimerne og om natten 15 min. Helikopteren flyver 230km/timen. Der er tilknyttet paramediciner til helikopteren og paramedicineren kan også flyve i nødstilfælde. Der kan landes på 20x20meter. I 2022 blev der fløjet 5.500ture, en tur koster 40.000 kr. mod en udrykning med lægebilen 4.000 kr. Der er meget trang plads i helikopteren og ikke alle funktioner kan udføres. I det sidste års tid har der været mange nætter med nordlys og det er en fantastisk oplevelse at se dette fra luften.

En god og oplevelsesrig aften sluttede af med et par sange.

Ref. Annilis Petersen, Kalundborg Kredsen

Find din lokalforening

Familie & Samfund Kalundborgkredsen består af tre lokalforeninger.

Medlemskab

Et medlemskab af Familie og Samfund koster 275 kr. til lokalforening og dækker hele husstanden. Medlemskabet giver ret til at deltage i alle lokalforeningernes og

Kredsen arrangementer.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Else Tølbøll Hansen, Bredekildevej 24 K, 4400 Kalundborg Tlf. 21 38 60 44, elsegunnar@ka-net.dk


Næstformand

Hanne-Lisbeth Elfang, Saltbækvej 54, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 20 14 / 60 84 34 42, hlelfang@hotmail.com


Sekretær

Annilis Petersen, Bjerge Landevej 10, 4480 St. Fuglede Tlf. 61 38 68 33, annilispetersen@hotmail.dk


Kasserer

Jytte Wacher, Tejbjergvej 4, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 45 88 / 20 67 23 98 jybewa@ka-net.dk


Bestyrelsesmedlem

Kirsten Larsen, Søndergade 59, 4490 Jerslev Tlf. 59 59 89 49 / 23 49 28 10 kispml@gmail.com

Suppleanter

Hanne Riishøj, Tjørnelunde Møllevej 1, 4270 Høng Tlf. 26 27 34 92 hmrfnk@gmail.com


Inga Sørensen, Gl. Sorøvej 19, 4400 Kalundborg Tlf. 59 59 71 35 / 42 55 40 33 elmegaarden@kaa-net.dkForårsmøderne:

Tlf. 21 38 60 44, Else Tølbøll Hansen


Bladudvalg:

Annilis Petersen, Jytte Wacher, Kirsten Larsen