Forside
Valmuer 1

Lærerigt og underholdende foreningsliv

Familie & Samfund er lærerigt og underholdende foreningsliv. Vi arrangerer spændende foredrag og udflugter, der giver vores medlemmer gode oplevelser i godt selskab og samtidig gør dem klogere på både historiske og aktuelle emner.

Foreningens formål

  • At formidle oplysning om samfundsmæssige, kulturelle og forbrugerrelaterede emner.

  • At samle og samarbejde med de lokalforeninger, der er tilsluttet Kalundborg Kredsen.

  • At være uafhængig af partipolitik og erhvervsinteresser

Nyt fra Familie og Samfund - Kalundborgkredsen

Arrangementer 11. marts kl. 19.00: Indkaldelse til kredsgeneralforsamling ifølge vedtægterne.

                                  Ubby Forsamlingshus


Onsdagene d. 3/4 -10/4 - 17/4 og 24/4 kl. 19.30: Forårsmøder i Årby forsamlingshus.

Tak til Beate for 28 år som mødeleder

Efter 28 år som mødeleder for Forårsmøderne i Familie og Samfund Kalundborg Kredsen har Beate Fog-Larsen valgt at stoppe.

På det sidste forårsmøde i denne sæson 2023 blev Beate takket for sin store indsats gennem de mange år og modtog en flot buket blomster.

Margrethe Brodthagen bliver ny mødeleder

Som ny mødeleder for Forårsmøderne 2024 har vi truffet aftale med Margrethe Brodthagen.

Margrethe er tidligere præst ved Ubberup Valgmenighed og stopper som præst på Hospicegården Filadelfia Dianalund her i sommer.

Der er allerede sat gang i planlægningen af de fire kommende Forårsmøder og vi kan igen se frem til nogle spændende aftener.


Kalundborg Kredsens Vintermøde d. 5.2.2024 Høng landbrugsskole

Historiker Lars Hovbakke Sørensen fortalte om hovedlinjerne i udviklingen af Danmarks grundlove fra 1849 til den nyeste i 1953. D. 5.juni i år er det således 175 år siden vi fik vores 1. grundlov.

Grundloven skal ses i en større Europædisk sammenhæng.

Enevælden blev indført i 1661, hvor kongen havde den udøvende, lovgivende og dømmende magt. Inden da var det Adelsstyret. Enevælden var udbredt i hele Europa og i 1840-erne var der kritik af Enevælden. I Danmark var det Nationale Liberale, det bedre borgerskab, der protesterede og ville have demokratiet indført. Industrialiseringen blev fremherskende, hvor det før var bondesamfundet. Rundt om i Europa var der revolutioner imod Enevælden og det ville kongen i Danmark undgå.

Frederik d. 6. oprettede i 1831 rådgivende Stender-forsamlinger, hvortil kun få der fik valgret til.

Norge fik Europas første grundlov i 1814, hvilket bliver et forbillede.

Frederik d. 7. indførte Grundloven og Enevælden blev afskaffet pga pres udefra Europa. Grundloven underskrives af kongen i 1849 for Kongeriget Danmark, som dækkede alt nord for Kongeåen i Nørre Jylland og øerne.

Kun mænd havde stemmeret og kunne vælges i Landstinget. De måtte ikke være straffet, ikke modtaget fattighjælp og skulle have egen husstand. Fruentimmer, fjolser, fattige, folkehold og forbrydere havde ingen stemmeret.

Tjenestefolk fik stemmeret i 1915.

I 1870-erne opstod partiet Venstre og Socialdemokratiet og i 1901 Radikale.

Grundloven ændres 1. gang i 1866, siden i 1915 og sidste gang i 1953, hvor kongen ikke mere kunne udpege en regering. Endvidere var det i 1953 at tronfølgeloven ændres samtidig med grundlovsændringen, hvori Landstinget ophæves og Folketinget alene blev den lovgivende magt.

Det var en meget interessant aften, hvor Danmarkshistorien blev ridset op ud fra Grundlovens perspektiv.


Referent Annilis Petersen


Efterårsmødet d. 26.10.2023 Ubby Forsamlingshus

Mødet blev som altid indledt med en sangtime under ledelse af Karen Margrethe Gammelby. Teamet var lette sang indeholdende glæde, fugle, døgnet og året.

Efter spisningen kom Maren Tarpgaard, anæstesioverlæge fra Gødstrup. Emnet var: Fra 112 til Hospitalet – en dybtgående rejse ind i præhospitalet.

Vi fik et indblik i det samarbejde der er mellem hospital og præhospitalet og samarbejdet med frivillige hjerteløbere. Der er 83.000 hjerteløbere fordelt i landet og der kan sagtens bruges flere. 15% af tilsete patienter som akutbilerne/lægeambulancerne kører ud til kan afsluttes på stedet med nødvendig observation og behandling.

Maren Tarpgaard fortalte levende om hendes arbejde, som akutlæge, det være sig både til lands, i luften og på vandet.

Når en akutlægehelikopter rekvireres af den visiterende læge, er der en responstid/mobiliseringstid på 4 min i dagtimerne og om natten 15 min. Helikopteren flyver 230km/timen. Der er tilknyttet paramediciner til helikopteren og paramedicineren kan også flyve i nødstilfælde. Der kan landes på 20x20meter. I 2022 blev der fløjet 5.500ture, en tur koster 40.000 kr. mod en udrykning med lægebilen 4.000 kr. Der er meget trang plads i helikopteren og ikke alle funktioner kan udføres. I det sidste års tid har der været mange nætter med nordlys og det er en fantastisk oplevelse at se dette fra luften.

En god og oplevelsesrig aften sluttede af med et par sange.

Ref. Annilis Petersen, Kalundborg Kredsen

Find din lokalforening

Familie & Samfund Kalundborgkredsen består af tre lokalforeninger.

Medlemskab

Et medlemskab af Familie og Samfund koster 275 kr. til lokalforening og dækker hele husstanden. Medlemskabet giver ret til at deltage i alle lokalforeningernes og

Kredsen arrangementer.

Kalundborgkredsens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Else Tølbøll Hansen, Bredekildevej 24 K, 4400 Kalundborg Tlf. 21 38 60 44, elsegunnar@ka-net.dk


Næstformand

Hanne-Lisbeth Elfang, Saltbækvej 54, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 20 14 / 60 84 34 42, hlelfang@hotmail.com


Sekretær

Annilis Petersen, Bjerge Landevej 10, 4480 St. Fuglede Tlf. 61 38 68 33, annilispetersen@hotmail.dk


Kasserer

Jytte Wacher, Tejbjergvej 4, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 45 88 / 20 67 23 98 jybewa@ka-net.dk


Bestyrelsesmedlem

Kirsten Larsen, Søndergade 59, 4490 Jerslev Tlf. 59 59 89 49 / 23 49 28 10 kispml@gmail.com

Suppleanter

Hanne Riishøj, Hasseltoften 37, Gørlev. Tlf. 26 27 34 92 hmrfnk@gmail.com


Inga Sørensen, Gl. Sorøvej 19, 4400 Kalundborg Tlf. 59 59 71 35 / 42 55 40 33 elmegaarden@kaa-net.dkForårsmøderne:

Margrethe Brodthagen. Tlf.: 42808217


Bladudvalg:

Annilis Petersen, Jytte Wacher,