Raklev-Røsnæs

Program 2023-2024

2023


Torsdag den 7. december kl. 19

Julestemning, oplæsning og sang

v/ Birgitte og Laurits Randrup

Pianist Lisbeth Rutskær

Aktivitetscentret Munkesøen Esbern Snaresvej 55

2024

Torsdag den 11. januar kl. 19

Foredraget "Piet Hein"

Lars Piet Hein vil fortælle om sin fars liv.

Aktivitetscentret Munkesøen

Esbern Snaresvej 55

Vi forsøger i samarbejde med Lokalarkivet i Raklev at lave en fællesaften.


Mandag den 12. februar kl. 19.

Bedemanden fra Kerteminde.

Fortælling og sang, et humoristisk 

og levende foredrag.

Aktivitetscentret Munkesøen

Esbern Snaresvej 55


Mandag den 4. marts kl.19.

Generalforsamling

Aktivitetscentret Munkesøen

Esbern Snaresvej 55


Onsdag den 13. marts kl. 19

Udebesøg på Kalundborg Rådhus.

Her vil borgmester Martin Damm fortælle og rundvise på rådhuset.

Hovedindgang Holbækvej 141 B

Tilmelding mandag den 4. marts kl. 9 - 13

til Else tlf. 21386044


Ret til ændringer forbeholdes


Bliv medlem

Kontakt

Formand

Hanne-Lisbeth Elfang 

Tlf. 59 50 20 14

Mobil: 60 84 34 42

E-mail: hlelfang@hotmail.com

Bestyrelse

Formand

Hanne-Lisbeth Elfang 

Tlf. 59 50 20 14

Mobil: 60 84 34 42

E-mail: hlelfang@hotmail.com


Næstformand

Hanne Hansen 

Mobil: 29 29 80 72

E-mail: hanneh22@gmail.com


Kasserer

Else Tølbøll Hansen     

Mobil: 21 38 60 44

E-mail: elsegunnar@pc.dkSekretær

Birthe Buchave Larsen

Mobil 29 70 22 13

E-mail: rudbirthe@gmail.com

Tidligere arrangementer


Generalforsamling og konstituering i Familie og Samfund Raklev/Røsnæs.

En generalforsamling er medlemmernes mulighed for at føre foreningen hen i den retning flertallet ønsker.

Derfor bruger bestyrelsen også denne aften til at mærke, om det arbejde, der det sidste år er lagt i foreningen, er noget, medlemmerne går ind for. Ellers er det jo muligt at vælge nye ind, da der hvert år er bestyrelsesmedlemmer på valg. I Familie og Samfund Raklev/Røsnæs har vi meget tilfredse medlemmer. På generalforsamlingen blev alle genvalgt, som ønskede det. Suppleant Elisabeth Torkelund ønskede ikke at fortsætte og i stedet for valgtes Ulla Dirchsen. Formandens beretning og kassererens reviderede regnskab blev godkendt, og så var der valg.

Senere har bestyrelsen konstitueret sig: Formand Hanne-Lisbeth Elfang, næstformand Hanne Hansen, kasserer Else Tølbøll Hansen, sekretær Birthe Buchave Larsen og medlem Tove Sørensen. Som suppleanter er Birgit Andersen og Ulla Dirchsen.

Der var også genvalg af revisor Vita Christensen og revisorsuppleant Anne Grethe Andersen.

Under eventuelt fortalte formanden bl.a. om næste års program, som nu er på vej til trykkeriet, så det kan deles ud i april under forårsmøderne i Årby Forsamlingshus. Husk!! Der er tilmelding senest den 4. april.

Der blev også sagt tak til mangeårigt medlem af bestyrelsen Elisabeth Torkelund med en lille opmærksomhed. Også lederen af aftenskolen, som nu er nedlagt, Susanne Andersen fik en tak for arbejdet gennem årene.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med smørebrød, vin og kaffe med småkager.

Tak til alle de 50 deltagere og på gensyn til nye eventyr det næste års tid. Pbv. Hanne Hansen

Sorg skal ikke bæres alene
Familie og Samfund Raklev/Røsnæs startede det nye år med et foredrag af sognepræst Lisbeth Dyxenburg, som foruden at være præst ved Raklev og Røsnæs kirker også står for Kalundborg Provstis Menighedspleje.
Først fortalte Lisbeth Dyxenburg om arbejdet i Menighedsplejen. Her er opgaverne mange. Der ydes julehjælp til trængende, holdes juleaften for ældre og enlige, fællesspisning, sommerudflugter og ikke mindst sorggrupper for voksne i Kalundborg kommune. Lisbeth har gennem kurser uddannet sig til bl.a. sorgrådgiver. Hun har været primus motor for oprettelse af sorggrupper i Kalundborg siden 2015. For tiden er der 2 grupper, 1 i Raklev og 1 i Gørlev.
Aftenens emne: Sorg skal ikke bæres alene, uddybede Lisbeth på en meget fin måde.
Hvad er sorg?Sorgen har mange ansigter. Den kan f.eks. vise sig ved dødsfald af en kær og ved skilsmisse. Og sorgen kan bæres forskelligt. Den kan sidde fast, men kan leves med, hvilket ca. 80 % vil være i stand til, mens andre må have hjælp for at komme videre i livet.
Det er nu muligt at få stillet diagnosen: Sorg, og dermed at få god hjælp til at komme videre med sit liv.
Sorg er også kulturbestemt. Vi i Norden har svært ved at vise vores følelser offentlig, mens man i andre lande ikke undertrykker sorgen og viser den ofte højlydt. Her er vi dog begyndt at løsne lidt op. Nu er det blevet almindeligt, at folk lægger blomster på offentlige steder, hvis der er sket dødsfald f.eks. ved Fields.
Sorg er ofte forbundet med død, et ord som vi også har haft svært ved at bruge. Vi siger: Er gået bort, er stille sovet ind, osv. ( Det gør mig ondt, må jeg kondolere, jeg er så ked af, hvad er der sket). På en eller anden måde virker ordet DØD frastødende på nogen.
At deltage i en sorggruppe er en stor hjælp for de sørgende. Her møder de ligestillede. Her kan de lytte, eller tale. Der er tavshedspligt, så alle kan trygt fortælle om deres følelser. Der er møder hver 14. dag fra febr. til maj eller fra sept. til dec. Alle voksne, som har mistet en kær, kan blive skrevet op, til at deltage.
Til sidst gav Lisbeth os alle gode råd, hvis vi vil hjælpe en sørgende: Hold mund, Hold om, Hold ud. 3 gode råd, som vist ikke kræver nærmere forklaring.
Så var der spørgsmål fra medlemmerne, kaffe med drømmekage og aftensang.